Ես կարողանում եմ

Ես կարողանում եմ խնդիրներ լուծել , կարողանում եմ խնդիրներ հորինել, կազմել, գծագիր գծել, ջմեյլում կոտորակներ գրել, ես կարողանում եմ Ընկեր Անահիտի հանձնարարած խնդիրները լուծել, ես կարողանում եմ կոտորակները համեմատել : Ինձ մաթեմատիկան պետք է գալիս խանութում ամենտեղ պետքէ նաև քնաց ժամանակ: