Առողջ սնունդ

Ինչ վտանգ ունի կեղտոտ սնունդը,ինչ չի կարելի ուտել ինչու

Ինչ վտանգ ունի կեղտոտ սնունդը- կեղտոտ սնունդը այնե ինչ չիկարելի ուտել չիպսը,տրի-կորչկի,նրբերսիկ,երշիկ,
Այդ կեղտոտ սնուննդները չիկարելի ուտել:Այդ կեղտոտ սնուննդներից մարդը կարող է մահանալ և թույնավորվել:

Ինչպես ճիշտ սնվել-մարդը պետքե օրը չորս անգամ սնվի, նախաչաշ, հետ ճաշիկ,ճաշ և ընտրիք:

Սննունդը կազմված է հետևայլ բաղադրիչների
1.սպիտակուց-ձու միս
2.աստղաջրեր-հացահատիկ,ալուր.բանջարեղեններ
3.ճարպետ-կարակ, ռուսական յուղ
4.հանկային աղեր
5.ջուր
Խոհարարը և խոհանոցը պետքե լինի մագուր:Խոհարարի մազերը հավաքաց,եղունգները կտրաց,իսկ խոհանոցում մաքուր որովհետև կարող է մարդը թույնավորվել:
Որովհետև կարող են առաջանալ սննդային թույնավորումներ:
Ինք իր բաղադրոթյունից ույնավոր է դա-թույնավոր սունկը,