Լաբորատոր փորձեր՝ Ջրածնի ասացման եղանակները լաբորատորիայում. ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից, ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցություներից, ջրի էլեկտրոլիզի միջով

Փորձ 1. Ջրածնի ստացումը ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությամբ  Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Փորձանոթի մեջ գցեք  3-4  հատ ցինկի կտորներ, վրան զգուշությամբ ձագարի միջոցով ավելացրեք աղաթթվի լուծույթ փորձանոթի  ¼ մասով: Ի՞նչ նկատեցիք:Անջատվող գազը ստուգեք այրվող լուցկու միջոցով: Գրեք քիմիական ռեակցիաների հավասարումները