Բալկանյան ճգնաժամ

1.Որ՞ երկրներն էին ներառված այդ ճգնաժամի մեջ:
Սերբիան,Հունաստանը,Բուլղարիան,Թուրքիան,Չեռնոգորյան:
2.Որոնք՞ էին պատճառները:
Տառածքայնի պատճառները և այն   հիմնախնդիրները  որոնք առաջացել եին Բեռլինի վեհաժողովին:
3.Որ՞ երկրների  համար էր հատկապես կարևոր Բալկանյան հիմնահարցը:
Թուրքիայի,Հայաստանի,Բրիտանյաի և այլ Բալկանյան երկների:
4.Ինչպիսի՞ լուծումներ տրվեցին հարցին
Թուրքիան կորցրել է իր բոլոր եվրոպական տիրույթները:
5.Հայկական հարց և Բալկանյան ճգնաժամ. զուգահեռներ:
Հայկական հարցը թուրքերը ուզեցան փակել հայկական ցեղասպանության պատճառով: