Թարգմանություն 3

Нужда

Как-то отец послал своего сына в лес по делам. А сын и говорит:

— Батюшка, как же я там буду один? Я ничего не знаю.

— Ничего, ступай, — говорит ему отец, — нужда всему научит.

Он поехал. Но вот в лесу сломались у него сани. Вспомнил он слова отца «нужда всему научит», и давай кричать:

— Нужда-а!

А она отвечает ему:

— А-а!

Ждал он, ждал, кричал, кричал, но никто не пришёл к нему на помощь. Тогда он слез, сам кое-как поправил сани, приехал к отцу и говорит:

— Обманул ты меня, батюшка, ведь нужда-то не пришла ко мне на помощь.

— Да как же ты справился?

— Да так уж, кое-как.

— Вот это-то самое, что ты кое-как справился, и показывает, что тебе нужда помогла.

 

Կարիք

Մի անգամ հայրը իր որդուն գործով անտառ ուղարկեց: Որդին ասաց.

— Հայրիկ, ախր ես ի՞նչ անեմ այնտեղ մենակ, ես ոչինչ չեմ կարողանում անել:

— Ոչինչ, գնա,- պատասխանեց հայրիկը,-կարիքն ամեն ինչ կսովորեցնի:

Տղան գնաց: Եվ ահա անտառում նրա սահնակը կոտրվեց: Հիշեց հոր խոսքերը՝ կարիքն ամեն ինչ կսովորեցնի: Սկսեց կանչել կարիքին:

— Կարի~ք…

Կարիքը պատասխանեց.

-Ի~ք…

Սպասեց տղան, սպասեց, բղավեց, կանչեց, բայց ոչ ոք օգնության չեկավ:Ստիպված ինքնուրույն նորոգեց սահնակը, վերադարձավ հոր մոտ և ասաց.

— Խաբեցիր դու ինձ, հայրիկ, կարիքը չեկավ ինձ օգնության:

— Բա ի՞նչ արեցիր:

— Դե, մի կերպ արեցի:

— Այ, հենց դա, էդ քո ասած ինչ-որ կերպ անելն էլ ցույց է տալիս, որ քեզ կարիքն է օգնել:

Գրականություն

8 վարժ.
ինքն իրենից գոր-ինքնագոհ
իրեն հավանող-ինքնահավան
իր կյանքի պատմությունը-ինքնակենսաբրություն
ինքն իրեն կրթել-ինքնակրթվել
իրեն ժխտել-ինքնաժխտում
իրեն սիրելը-ինքնասեր
իրեն կառավարելը-ինքնակառավարում

14 վարժ.
Ա)
Դասագիրք-դասի գիրք
հեռագիր-հեռվից գրություն
արոտավայր-արոտ անելու վայր
լրագիր-լուրերի գիր
ծառաբուն-ծառի բուն
մրգաջուր-մրգի ջուր
մրջնաբույն-մրջյունի բույն
ծաղկեփունջ-ծաղկի փունջ

Բ)
Վիպագիր-վեպ գրող
մեծատուն-մեծ տուն ունեցող
զինակիր-զենք կրող
ժամացույց-ժամ ցույց տվող
կողմնացույց-կողմ ցույց տվող
երգահան-երգ հորինող քարհատ-քար հատող
պատմագիր-պատմություն գրող
քանդակագործ-քանդակ ստեղծող