Հայկական պետությունների դիցարանները

Հայկ- արտտայի հովանավոր աստված ,արարչագործ Հայա աստծո որդին, հայոց նախնի նահապետ աստված:
Վանի թագավորության դիցարան –Մհրի դուռ (Խալդյան դարպաս )
Վանի դագավորության գլխավոր երեք աստվածները — Խալդ, Շիվինի, Թեշեբա
Նոր դիցարան  -Արամազդ (գլխավոր աստվածը երկնքի ու երկրի արարիչը), Անահիտ (հայոց աշխարհի փարքը հովանավորն ու պահապանը ) ,Վահագն (ռազմի և քաջության  ատված),Աստղիկ մեղրագետ մշո դաշտ (սիրո գեղեցկության աստվածուհի), Նանե (մայրության և ըտանիքի պահապան դիցուհի ),Արեք-Միհր (արեգակի արթարության աստված ), Տիր (գրի և գրակնության արվեստի և գիտության արվեստի աստված ),Վանատուր (հյուրնկալության աստված)