Ենթակայի արտահայտությունը

Ենթակա, նախադասության երկու գլխավոր անդամներից մեկն է։ Ենթական ցույց է տալիս, թե ով կամինչն է կատարում  գործողությունը։ Ենթական նախադասության այն անդամն է, որին ստորոգումովվերագրվում է որևէ հատկանիշ։ Հայերենում ենթական դրվում է ուղղական հոլովով։ Ենթականպատասխանում է ո՞վ, ովքե՞րինչինչեր  հարցերին։ Հայերենում ենթական արտահայտվում է՝
գոյականով
ածականով
թվականով
դերանունով
դերբայով:

Կազմել երեքական նախադասություն որտեղ ենթական արտահայտված լինիգոյականով,ածականով,թվականով,դերանունով և դերբայով:

Գոյական

Սեղանը կոտրվեց:

Դասը սկսվեց:

լույսը անջատվեծ:

Ածական

Ուժեղը հաղթում է:

Նրանց մեջ ամենապայծառը քույրս էր:

Բարին փրկում է աշխարհ:

Թվական

տասնվեցը չորսի քառակուսին է:

մեզնից առաջինը հասավ:

Դերանուն

Բոլորս գնացինք տուն:

Յուրաքանչյուր ոգ գեղեցիկ է իր տեսակով:

նրանք սիրում են զբոսնել:

Դերբայ

Երգողը քույրս էր:

Աղմկողը ընկերս էր:

Նկարելը իմ տարերքն է:

Կոմիտասյան օրեր

Սովորողների հետ «Անլռելի զանգակատուն» պոեմից ընթերցումներ:
Դրվագ Կոմիտասի կյանքից:
Հուշեր Կոմիտասի մասին
Կոմիտասըբանաստեղծ:
Կոմիտասը և Թումանյանը:
Կոմիտաս և Փանոս Թերլեմեզյան
Կոմիտասի ձայնըերգերի ունկնդրում:

Ադրիանապոլսի պայմանագիր

Ադրիանապոլսի պայմանագիր, կնքվել է 1829 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, 1828-1829 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի ավարտից հետո։
Պայմանագրի համաձայն ռուսական կայսրությանն էր անցնում Անդրկովկասի սևծովյան առափնյա շրջանները՝ Փոթի նավահանգստով, ռուսական կայսրությանն էր անցնում Ախալցխան ու Ախալքալաքը, արևմտյան Հայաստանում ռուսների գրաված մյուս գավառները վերադարձվում էին Օսմանյան Թուրքիային

Բաղկացած է 16 հոդվածից և մեկ առանձին ակտից։ Ադրիանուպոլսի հաշտության պայմանագրով Ռուսաստանին անցան Դանուբի գետաբերանն իր կղզիներով, Սև ծովի կովկասյան ափերը՝ Կուբանի գետաբերանից մինչև Աջարիայիհյուսիսը՝ Անապա և Փոթի նավահանգիստներով, Ախալցխայիփաշայությունը՝ Ախալքալաք և Ախալցխա բերդերով։ Ռուսահպատակներին իրավունք վերապահվեց ազատ առևտուր անել Թարքիայում, ռուսական և օտարերկրյա առևտրական նավերին թույլատրվեց անարգել անցնել Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցներով։ Թուրքիան պարտավորվեց 1,5 տարում վճարել 1,5 միլիոն հոլանդ, գուլդեն ռազմատուգանք, ճանաչեց Հունաստանի, Մոլդավիայի, Վալախիայի ու Սերբիայի ինքնավարությունը։