Առաջադրանք

Սահմանե՛ք «Քաղաքականություն» և «Քաղաքական համակարգ» հասկացությունները

<> եզրույթի ծագումը կապված է Հին Հունաստանի պոլիսպետությունների հետ։ Հունարեն լեզվում <> եզրույթին համարժեք է politike բառը։ <> հասկացությունը նշանակում է պետության ներքին և արտաքին նպատակների իրականացման եղանակ։

Քաղաքական համակարգը գործող համակարգ է, որի միջոցով լուծվում են քաղաքական հիմնախնդիրները, ընդունվում են քաղաքական որոշումներ։ Քաղաքականությունը (պետության կառավարումը և հասարակական հիմնախնդիրների լուծումը), իրականցվում է քաղաքական համակարգի շրջանակում։ Սահմանադրության ընդունումը քաղաքական գործընթաց է, որը նույնպես տեղի է ունենում քաղաքական համակարգի շրջանակում։