Նախադասության բազմակի անդամների կետադրությունը

Գորշացած պատերին կախված էին աքցաններ,  խարտոցներ,  դաշույններ,  զենք,  զրահ, սաղավարտներ, վահաններ:
Ծանր, ճնշող շոգ էր լցվել Որոտանի կիրճը:
Սիրում եմ աստղերի աշխարհը, գիշերային խորհրդավորությունը:
Արամը, Հասմիկը, Հրաչյան հավաքվել էին քաղաքի բուսաբանական այգու մոտ:
Խոր լռության մեջ լսվում էին գորտերի կռկռոցը, չորացած տերևների ճռճռոցը, թռչունների խոր կռինչը:
Նրանք վառ ու արտահայտիչ կերպով նկարագրում էին գույնզգույն ծաղիկների, ծառերի, գետերի, ամպերի գույներն ու երանգները:
Երեկոյան ստվերները պառկում են հուռթի արտերի, արոտամարգերի, խոտհարքերի վրա, ձգվում են, երկարում, հետզհետե աներևութանում, անէանում:
Նա վեր կացավ, նստեց գրասեղանի մոտ, սկսեց խորհել:
Բերկրանքից նա արթնացավ ու երեխայի պես տխրեց փախչող, անէացող երազի համար:
Գլխահակ ծաղիկները բարձրացնում էին իրենց գլուխը և նայում արևի ափսեին: