Հաշվետվություն

Իմ հաշվետվությունը այս կիսամյակ:

Հոյոց լեզուն և գրականությունը

Պատմություն

Անգլերենի

Էկոլոգիա

Քաղաքագիտություն

Մաթեմատիկայի առաջադրանքները կատարում ենք Classroomով:

Մասնակցել եմ ճամփորդության, որտեղ հաղթահարել ենք Գութանասարի 2299մ. բարձրունքը

Բացակայել եմ 24 ժամ:

Ընդհանուր պարապմունքներին հաճախ չեմ մասնակցում: