Արտահայտություններ do and make բառերով

1. Make a speech — ելույթ ունենալ
2. Make a point — կետադրել
3. Make a joke — կատակել
4. Make a comment — մեկնաբանել
5. Make a suggestion — առաջարկություն անել
6. Make a complaint — բողոքել
7. Make a confession — խոստովանություն անել
8. Make a prediction —
9. Make an excuse — արդարանալ
10. Make a promise — խոստովանել
11. Make a fuss — աղմկել
12. Make a mistake — սխալվել կամ վրիպել
13. Make a call — զանգահարել
14. Make a statement — հայտարարել
15. Make a rude gestur — կոպիտ ժեստ

1. Do the housework — կատարել տնային առաջադրանքը
2. Do laundry — լվացք անել
3. Do your chores — կատարել աշխատանքը
4. Do the shopping — գնումներ անել
5. Do the cleaning — մաքրել
6. Do the cooking — պատրաստել
7. Do the dishes — ամանները լվանալ
8. Do the ironing — հարդուկել
9. Do an assignment — կատարել առաջադրանք
10. Do a report —
11. Do a project — նախագիծ կատարել
12. Do a deal — գործարք անել
13. Do some reading — ընթերցել
14. Do some writing — ինչ որ բան գրել
15. Do some studying — ուսումնասիրություն անել

«Անուշ» պոեմից հետևյալ բարբառային բառերը դարձնել գրական հայերեն

Օխտը-յոթ, աստղունք-աստղերը, խնդիրք-խնդրանք, սեր-սեր, իգիթ- կտրիճ, էն-այն, հերվան- անցյալ տարում, ուրթ-արոտավայր, չոլեր-վայրի, անբնակ տեղեր, էրեցիր-արեցիր, արին-արյուն, անգյուման-անհույս, անհետ, դագեն-հյուղակ, տնակ, կարենում-կարողանում, մարդի- մարդու, մտիկ-նայել, ավլուկ-ավելուկ, ընչի-ինչու, ուսած-ուսին դրած, դոշ է տալիս- պայքարում է, յարս- սիրելի անձ, յարաբ- արդյոք, ջիգյար- սրտակից մարդ, ազիզ- սիրելի, մերս- մայրս, մին էլ- մեկ էլ, շհու-շվի, յալյա-արոտավայր, մուրազ-իղձ, նպատակ, քուշուշք- քող, շղարշ, գյուլլա-գնդակ, գյուլում-փունջ, կոխ – գոտեմարտ, լեն – լայն, փարդա – վարագույր, մեյդան – հրապարակ, նամարդ – ստոր, խանչալ – դաշույն: