Հայոց լեզու (առցանց ուսուցում մարտի 16-20)

1.Խաղողի և հաղարջի ո՞ր մասը կվերցնեք, որ ապուրը համեղ ստացվի:

Աղ

2.Ըստ ձևաիմաստային դասակարգման՝ ի՞նչ տեսակ բառեր կան հետևյալ նախադասության մեջ. «Գնա հորդ ասա՝ հորդ անձրևից հորթը թրջվեց»:

Գոյական, ածական, գոյական
3. Ունկնդիր, ունկավոր, ունկնախից բառերից ո՞րը «չի լսում»:

Ունկախից
4. Ձար, գզաթ, ստև: Ի՞նչ է կոչվում մարդունը:

Մազ
5. Այբուբենի ո՞ր տառից կետադրական նշան կկերտեք:

և
6. Մոգ, արատ, սաթ, ասա, ների աղտ,կերոն բառաշարքը հակառակ ուղղությամբ կարդալ որպես նախադասություն:

Նորեկ տղաններին ասա թաս տարա գոմ:
7. Ո՞ր բառն է ավելորդ շարքում՝ տաբատ, քաղաք, դարան, կատակ,պարապ:

Դարան
8. Շուշան, Հասմիկ, Աշխեն, Անթառամ,Նվարդ, Նունուֆար . ու՞մ պարտեզից դուրս կհանեք:

Աշխեն


9.
Ուղղել սխալը. «Հորի այծերից մեկն ընկավ հորանը»;

Խորանի այծերից մեկն ընկավ հորը։
10.Առաջին մասս պարիսպ է, երկրորդս` ավերված քաղաք, միասին` մարդու հասակ:

Պատանի
11. Ո՞ր մրգի առաջին մասը դերանուն է, երկրորդը` թռչուն:

Միրհավ
12.Ի՞նչ բնակավայր է, որի առաջին բաղաձայնը հանենք, կդառնա ուտելիք:

Գյուղ֊յուղ