Հայոց լեզու (առցանց ուսուցում)

  1. Ավելորդ բառերը գրի՛ր և նախադասություններն ուղղի՛ր:

  1)Հավանաբար հաջողությամբ կպսակվի նախարարի այս նոր ձեռնարկը երևի:

  2)Սրա հիման վրա կլինի հիմքը:

  3)Մի հատ լուրջ հակաճառություն ունեմ:
  4)Դուք (չափազանցացնում) չափազանցնում եք վտանգը:
  5)Խոսքը գնում է նրա իր մասին:

  6)Ի՞նչ բան է հարբուխը:
  7)Ի՞նչ բան են մթնոլորտային ճակատները:
  8)Հաճելի տեսք չի թողնում (չունի):
  9)Հեռախոսը դա շքեղություն չէ:
  10)Դու անպայման մեծ հաջողության կհասնես երևի:

  .2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց
  թողած տառերը (նաև կրկնակ)։

  Քարի մշակման վարպետությունը միջնադարյան Հայաստանում առավել հարուստ ձևով է արտահայտվել խաչքարերի արվեստում։ Պահպանելով կանոնի
  վերացված կառուցվածքը՝ խաչքարերի հարդարանքի մեջ, տասնմեկերրորդ
  դարից սկսած, գերիշխող են դառնում երկրաչափական-գծային ու բուսական
  բարդ հյուսվացքավոր զարդանախշերը։ Ընդ որում, բեկվող գիծը,
  ստեղծելով երկրաչափական կոնկրետ պատկեր, չի ընդհատվում նույնիսկ այն
  դեպքում, երբ դադարում է ուղղաձիգ լինելուց և ներփակվում մի այլ
  երկրաչափական ձևի մեջ (շրջանակ, քառանկյունի)։ Դրանց օրինաչափ
  հաջորդականությունն ու շաղկապվածությունը, ստեծելով որոշակի ռիթմ,
  եզրագծում են խաչքարը։ Գծային հյուսվածքըթվում է անսկիզբ-անվերջ, իր
  շարժման ընթացքի մեջ փոխակերպվում մի ձևից մյուսը՝ չսահմանագծելով
  սկիզբն ու ավարտը։ Այս պարագայում զարդապատկերը իր անընդմեջ
  հյուսվածքի շնորհիվ դառնում է անսահմանության ու հավերժականության
  գաղափարի արտահայտություն։