Սովորում եմ

 • Ի՞նչ եմ հասկանում կրթություն ասելով…

Կրթությունը այսօրվա օրով շատ կարեվորում եմ։ Իմ կարծիքով կրթությունով կարող եսհասնել բավականին բարձր հաջողությունների։ Իհարկ է կան մարդիկ ովքեր կրթությունըթողնելով նույն պես հասել էին հաջողությունների, բայց իմ համար եթե կա հնարավորությունինչի չսովորել։

 • Կիրթ եմ համարում այն մարդուն, որը…

Կիրթ եմ  համարում ոչ միայն այն մարդկանց ովքեր ունեն կրթություն, այլ նաև նրանց ովքերկարողանում են իրենց ցանկացաց վայրերում ճիշտ դրսեվորել։

 • Ես փորձում եմ դառնալ կիրթ մարդ, որովհետև…

Նախորդ հարցում գրեցի թէ ով է իմ համար կիրթ մարդը, և իմ  համար ես համարում եմ ինձկիրթ։

 • Երբեմն ես անում եմ այն, ինչ կիրթ մարդը չպետք է անի…

Կախված է շրջապատից։

 • Ուզում եմ ստանալ այնպիսի կրթություն, որ…

Որով կարող եմ հետագայում հասնել հաջողությունների, և իհարկե այնպիսի կրթություն որըհաճույքով կսովորեմ։

 • Ի՞նչ եմ հասկանում ինքնակրթություն ասելով…

Ինքնակրթություն ունի լայն հասկացողություն, այսինքն մարդ կարող է կրթվել ինքնուրույնտանը և արդյունքում չզիճի դպրոցում ստացած գիտելիքներին, նաև մարդ կարող է կրթվելինքնուրույն բայց այլ ոլորտներում։

 • Ինքնակրթությունը կարևոր է, որովհետև

Ամեն մարդ ունի իր () և դա միայն կարող են () ինքնակրթությամբ։

 • Կրթությունը պետք է լինի շարունակական, որովհետև…

Մարդ ամեն օր կրթվում է, անկախ իրենից։

 • Կրթությունը չի կարող սահմանափակվել դասով, որովհետև…

Որովհէտև դպրոցի կրթությունը միայն անհրաժեշտ է ապագայի բարեկեցիկ կյանքի համար, իսկ ինքնակրթությունը հենց իր համար։

 • Մեդիան օգնում է ինձ սովորել…

Մեր սերնդին կոպիտ ասաված շատ է բախտը բերել հենց սովորելու ոլորտում։ Գրեթե ամենինչը հասանելի է և մատչելի։

 • Ես սովորում եմ, որ…

Հասնեմ նպատակներիս։