Վանի թագավորության և Հայկազուն Երվանդականների թագավորության պետական կարգը

Սեպտեմբերի-28 Հոկտեմբերի-2

Նմանություններ

ա․ միապետական են եղել, ունեցել են միապետ թագավոր

բ․ համահայկական թագավորություններից են

գ․ գործակալություններ են եղել

Տարբերություններ

ա․ռազմական ուժով

բ․տնտեսական

գ․մշակութային կյանքով

դ․ դիցարանով