Շտեմարան (պատմություն)


Գիրք 1-ինի Մաս 1-ինի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ բաժինները

1)Ե՞րբ է հայերենն անջատվել հնդեվրոպական մայր լեզվից.

Ք. ա. 4 հազարամյակի վերջին

2) Ո՞ր դարերից է հիշատակվում Թորգոմա տուն կամ Թեգարամա երկիրը.

Ք. ա. 20-18 դդ.

3)Ե՞րբ է առաջացել առաջին համահայկական միասնական պետությունը.

Ք. ա. 1 հազարամյակի առաջին կեսին

4)Մինչև ե ՞րբ է հիշատակվում Ուրարտուն ասուրա-բաբելական արձանագրություններում.

Ք. ա. 4 դ. առաջին կեսը

5)Արամ անունով երկիրը հիշատակվում էր դեռևս

Ք. ա. 23 դարում

6)Ե՞րբ է գահակալել Սարդուրի I-ը.

Ք. ա. 835-825 թթ.

7)Ե՞րբ է գահակալել Իշպուինին.

Ք. ա. 825-810 թթ.

8)Ե՞րբ է գահակալել Մենուան.

Ք. ա. 810-786 թթ.

9)Ե՞րբ է գահակալել Արգիշտի I-ը.

Ք. ա. 786-764 թթ.

10)Ո՞ր թվականին Թիգլաթպալասար III-ը կարողացավ կասեցնել Վանի թագավորության` դեպի Բաբելոն շարժվող զորքերը.

Ք. ա. 743 թ.

11)Ե՞րբ է գահակալել Ռուսա I-ը.

Ք. ա. 735 — 710 թթ. վերջ

12)Ո՞ր թվականին Ռուսա I-ի հետ բախման արդյունքում Սարգոն II-ը անհաջողություն կրեց.

Ք. ա. 719 թ.

13)Ե՞րբ է վերականգնվել Հայկազունների տոհմի իշխանությունը.

Ք. ա. 7 դարում

14)Ե՞րբ է Պարույր Նահապետը թագադրվել և ճանաչվել Հայաստանի թագավոր.

Ք. ա. 612 թ.

15)Մարաստանի, Բաբելոնի և Հայաստանի զորքերը ե՞րբ արշավեցին
դեպի Ասորեստանի վերջին հենակետ Կարքեմիշ.

Ք. ա. 609թ

16)Ե՞րբ է սկսվել Մարաստանի դեմ Կյուրոս Մեծի գլխավորած ապստամբությունը.

Ք. ա. 553 թ.

17)Ե՞րբ է Տիգրան Երվանդյանը, դաշնակից զորքերի գլուխանցած, գրավել Բաբելոնը.

Ք. ա. 539 թ.

18)Ե՞րբ են դաշնակից երկրների զորքերը կործանել Ասորեստանի մայրաքաղաք Նինվեն.

Ք. ա. 612թ

19)Ե՞րբ է գահակալել Դարեհ I-ը.

Ք. ա. 522-486 թթ.

20)Ե՞րբ է Աքեմենյան տերությունը բաժանվել վարչական 20 մեծ շրջանների.

Ք. ա. 520 թ.

21)Ե՞րբ է Դարեհ III Կոդոմանոսը դարձել ողջ Աքեմենյան տերության տիրակալ.

Ք. ա. 336 թ.

ա

Ք. ա. 240 թ.

23)Ո՞ր թվականներին է իշխել Շամ (Սամոս) Երվանդականը.

Ք. ա. 260-240 թթ.

24)Ե՞րբ է գահակալել Երվանդ 4 Վերջինը.

Ք. ա. 220-201 թթ.

25)Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերությունը ո ՞ր թվականին բաժանվեց մի քանի մասերի.

Ք. ա. 301 թ.

26)Ե՞րբ են Հայաստանի տարածքում առաջին անգամ հիշատակվում Մեծ և Փոքր Հայքերը` որպես առանձին վարչական միավորներ.

Ք. ա. 4 դ

27)Ե՞րբ է կնքվել Ապամեայի հաշտության պայմանագիրը.

Ք. ա. 188 թ.

28)Ե՞րբ են անկախ հռչակվել Մեծ Հայքը, Փոքր Հայքը և Ծոփքը.

Ք. ա. 189 թ.

29)Ե՞րբ Արտաշես I-ը վճռական հակահարված հասցրեց Անտիոքոս IV թագավորին.

Ք. ա. 165 թ.

30)Ե՞րբ է կառուցվել Արտաշատ մայրաքաղաքը

Ք. ա. 185 թ.

31)Ե՞րբ է տեղի ունեցել Մագնեսիայի ճակատամարտը.

Ք. ա. 190 թ.

32)Ե՞րբ է հրապարակվել Արտաշես I-ի հրամանագիրը հողային բարեփոխման վերաբերյալ.

Ք. ա. 180 թ.

33)Ե՞րբ է գահակալել Արտավազդ I-ը.

Ք. ա. 160-115 թթ.

34)Ե՞րբ է գահակալել Տիգրան I-ը.

Ք. ա. 115-95 թթ.

35)Ե՞րբ է գահակալել Տիգրան II-ը.

Ք. ա. 95-55 թթ.

36)Ե՞րբ է Տիգրան Մեծը Ծոփքը միավորել իր թագավորությանը.

Ք. ա. 94 թ.

37)Ե՞րբ է կառուցվել մայրաքաղաք Տիգրանակերտը.

Ք. ա. 80-70 թթ.

38)Ե՞րբ է Տիգրան Մեծը Կորդուքը միացրել Մեծ Հայքին.

Ք. ա. 94 թ.

39)Ո՞ր թվականին հայկական բանակը նվաճեց Պտղոմայիս քաղաքը.

Ք. ա. 71 թ.

40)Ե՞րբ է ընթացել հայ-հռոմեական պատերազմի առաջին փուլը.

Ք. ա. 69-67 թթ.

41)Ե՞րբ է ընթացել հայ-հռոմեական պատերազմի երկրորդ փուլը.

Ք. ա. 66 թ.

42)Լուկուլլոսի բանակը ե՞րբ դուրս եկավ Կորդուքից և շարժվեց դեպի Արտաշատ.

Ք. ա. 68 թ. գարնանը

43)Ե՞րբ Հրահատ III-ը պաշարեց Արտաշատը.

Ք. ա. 66 թ.

44)Պոմպեոսի և Տիգրան Մեծի միջև ե՞րբ սկսվեցին հաշտության բանակցությունները.

Ք. ա. 66 թ. սեպտեմբերին

45)Հռոմեական բանակը Լուկուլլոսի գլխավորությամբ ե ՞րբ մտավ Հայաստան.

Ք. ա. 69 թ. գարնանը

46)Ե՞րբ է կնքվել Արտաշատի պայմանագիրը.

Ք. ա. 66 թ.

47)Ե՞րբ է գահակալել Արտավազդ II-ը.

Ք. ա. 55-34 թթ.

48)Ե՞րբ է Արտավազդ II-ի և Օրոդես II-ի միջև կնքվել հայ-պարթևական պայմանագիրը.

Ք. ա. 54 թ.

49)Ե՞րբ է տեղի ունեցել Խառանի ճակատամարտը.

Ք. ա. 53 թ. մայիսի 6-ին

50)Ե՞րբ է Անտոնիոսը Պարթևստանի դեմ արշավելու նպատակով ժամանել Արևելք.

Ք. ա. 36 թ.

51)Անտոնիոսը 60-հազարանոց զորքով ե ՞րբ արշավեց Հայաստան.

Ք. ա. 34 թ. ամռանը

52)Արտաշես II

Ք. ա. 30-20 թթ.

53)Ե՞րբ է գահակալել Տիգրան III-ը.

Ք. ա. 20-8 թթ

54)Ե՞րբ է առաջին անգամ գահակալել Տիգրան 4-ը.

Ք. ա. 8-5 թթ.

55)Արտավազդ III

Ք. ա. 5-2 թթ.

56)Ե՞րբ է Հայաստանում գահ բարձրացել Հռոմի դրածո Տիգրան 6 (VI)-ը.

60 թ.

57)Ե՞րբ է Կորբուլոնը սկսել բանակցությունները Վաղարշի ու Տրդատի հետ` վերջինիս թագադրելու՝ Ներոնի առաջարկի շուրջ.

64 թ.

58)Ե՞րբ է Տրդատը մեկնում Հռոմ՝ թագը Ներոնից ստանալու նպատակով.

65 թ.

59)Ե՞րբ է Տրդատ I-ը ալաններին վտարել Հայաստանից.

72 թ.

60)Ե՞րբ է գահակալել Սանատրուկը.

88-110 թթ.

61)Ո՞ր թվականին է հայոց գահը հանձնվել Բակուր Արշակունուն.

161 թ.

62)Մինչև ե ՞րբ է գահակալել Սոհեմոս-Տիգրանը.

185 թ

63)Ե՞րբ է գահակալել հայոց Խոսրով I թագավորը.

198-215 թթ.

64)Ե՞րբ է գահակալել Տրդատ II-ը.

216-252 թթ.

65)Ե՞րբ է Տրդատ Արշակունին մենամարտում հաղթել գոթերի իշխանին.

276 թ.

66)Ե՞րբ է տեղի ունեցել Ոսխայի ճակատամարտը.

297 թ.

67)Ե՞րբ է կնքվել Մծբինի 40-ամյա խաղաղության պայմանագիրը.

298 թ.

68)Ե՞րբ է Տրդատ III-ը վերջնականապես հաստատվել հայոց գահին.

298 թ.

69)Ե՞րբ է Հայաստանում սկսվել հելլենիզմի դարաշրջանը.

Ք. ա. 3 դարից

70)Ե՞րբ է արգելվել հայկական մեհենագրության գործածությունը.

4 դարում

71)Ո՞ր դարերով են թվագրվում Հայաստանում հայտնաբերված արամեատառ արձանագրությունները.

Ք. ա. 2 — Ք. հ. 2 դդ.

72)Ո՞ր թվականից հետո Արևելյան Հայաստանի արքունի գրագրության մեջ սկսեց կիրառվել պահլավերենը (միջին պարսկերեն).

387 թ.

73)Ե՞րբ է Տրդատ I-ը կառուցել Գառնիի ամրոցը.

76 թ.

74)Ե՞րբ է գրի առնվել հայերի ծագման մասին վրացական ավանդազրույցը.

9-11 դարերում

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: