Ինչ տվեց ինձ բնագիտությունը

Ես անցյալ տարի չէի կարողանում խարույկ վառելբարդ ճամփորդություններ գնալ իսկ այս տարի ես կարողանում եմ խարույկ վառել, խարույկ վառելը ես սովորեցի Գոշավանքում երբ մենք մրցում էինք տղաների և աղջիկների հետ: Բարդ ճամփորդություն էր ինձ համար Լաստիվերը, Գոշավանքը բարձրանալուց էր բարդ: Ես նաև սովորեցի հրաբուխի փորձ անել:Մենք գնացինք  աստղադիտարան մենք աստղադիտարանում նայեցինք մի ֆիլմ վորը մարդուց մինջը մոլորակներ եյին համեմատում, երկնաբանության թանգարան ինձ
մոտ տպավորվեց մամորտի կմաղքը:

Մենք Դիլիջանում

Մենք5-րդ և 6.2 դասարաններովմայիսի 7-ին գնացինքճամփորդությանդեպիԴիլիջան:ՄենքկանգառանքՍևանալճի մոտ:Այնտեղմենքնախաճաշեցինք:images (2)
Այնուհետևմենքգնացինք <<Ջուխտակվանք >> ՋուխտակվանքիմասինմեզպատմեցԱրևիկՏատինցյանը: Այնտեղմենքշատլավ  անցկացրինք, նկարվեցինքխաղացինք  և լիքըհետաքրկիրբաներտեսանք Հետոմենքնստեցինքմեքենա և գնացինքտուն:Երբ  հասանքտունմենքշատշատհոգնածէինք, մենքմերիրերըդրեցինքտանը և գնացինքխաղալբասկետբոլ, վոլեյբոլ և ֆուտբոլ: Հաջորդօրըմենքարթնացանքլվացվեցինք,  շուտ  հագնվեցինք և գնացինքմարմնամարզություն անելու:Երբմարմնամար զությունարեցին,գնացինքտունորպիսզի  հաց  ուտենք և գնանք <<Լաստիվեր>>:Լաստիվերումմենքշատշատքայլեցինք հոգնեցինք, բայցշատլավուհետաքրքիրբաներտեսանք: Լաստիվերիմասինպատմեց մեզ  Աշոտը: Երրորդօրըմենքարթնացանքլվացվեցինք  շուտ  հագնվեցինք որպեսզիգնանք <<Մակարավանք>> :Մակարավանքիմասինպատմեցինքես,Մարինեն և Դավիթը:ԻնձշատդուրեկավՄակարավանքը:Մակարավանկիցհետոմենքմիազատտեղգտանքորհացուտեինք և խաղայինք:

Ժամային գոտի

Ժամային գոտին երկրի տարածքի մի մաս է, որի վրա համապատասխան որոշ օրենքի հետ գործում է գոտային ժամանակը։

Ժամային գոտին Երկրի մակերևույթի վրայի 15° լայնության մի պայմանական շերտ է: Ժամային գոտի հասկացությունն իր մեջ ընդգրկում է նաև ամսաթվիհամընկնումը` այդ դեպքում UTC-10 և UTC+14 ժամային գոտիները պետք է հաշվել որպես տարբեր, թեև դրանց մեջ գործում է օրվա միևնույն ժամանակը։

Ժամային գոտիների ձևավորումը կապված է, մի կողմից, իր առանցքի շուրջ Երկրի պտույտը հաշվի առնելու համար, իսկ մյուս կողմից` որոշելու համար մոտավորապես միևնույն տեղական ժամանակով տարածքները այնպես, որ ժամային գոտիների ժամանակի տարբերությունները պատիկ լինեն մեկ ժամին։ Արդյունքում որոշված է եղել, որ պետք է լինեն թվով 24 ժամային գոտիներ և դրանցից յուրաքանչյուրը պիտի ընդգրկի մոտավորապես 15° լայնությամբ տարածք (± 7,5° համապատասխան միջին միջօրեագծի նկատմամբ)։

Ուշագրավ փաստեր[խմբագրել]

  • Իր տարածքով Չինաստանն ընդամենը մի ժամային գոտի ունեցող ամենամեծ երկիրն է (UTC+08): Չինաստանը նաև ամենաշատ ժամային գոտիներ միավորող երկիրն է. մինչև 1949 թվականը բաժանված է եղել հինգ ժամային գոտիների:
  • Ադմինիստրատիվ սահմանների ամենամեծ ժամային տարբերությունը 3,5 ժամ է և գտնվում է Չինաստանի (UTC+08) ևԱֆղանստանի (UTC+04:30) սահմանին:
  • Ամենաանօգտակար ժամային գոտին (UTC+08:45) գործում է Ավստրալիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող 35 000 կմ2 մի փոքրիկ տարածքում, որտեղ ապրում է ընդամենը 200 մարդ:
  • 1942 թ.-ից Իսպանիայում գործում է (UTC+1) ժամային գոտին, որը մտցրել է Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի ֆաշիստականկառավարությունը: Նպատակը եղել է նացիստական Գերմանիայի հետ նույն ժամային գոտում լինելը:

Եղանակ

Եղանակ

1.Ներքնոլորտի ստորին շերտի վիճակը տվյալ վայրում և տվյալպահին
կոչվում է եղանակ

2.Եղանակաստեղծ հիմնական տարիներն են օդի ջերմաստիճանը,ճնշումը և խոնավություն:Դրանք սերտ կապված են. որևէ մեկի փոփոխությունից փոխվում են նաև մյուս տարրերը և եղանակը: Նույն պահին նաև երկրիտարբեր շրջաններում եղանակները տարբեր են և օրվա ընթացքում հաճախ փոփոխվում են:

 

Երկրակեղև

Երկրակեղև,Երկրագնդի արտաքին կարծր քարե թաղանթն է։

Հաստությունը ցամաքատիպ պլատֆորմների սահմաններում 35-45 կմ է, օվկիանոսային պլատֆորմների սահմաններում 5-6 կմ։ Երկրակեղևը ունի եռաշերտ կառուցվածք։ Ստորին շերտը` բազալտային շերտն է, ունի բազալտներին համապատասխանող ֆիզիկական հատկություններ, միջին հաստությունը մայրցամաքային մասում 16-18 կմ է, օվկիանոսայինում` 4-5 կմ է։ Բազալտային շերտը և նրա տակ գտնվող երկրի մանթիան սահմանաբաժանվում են Մոխորովիչիչի մակերևույթով։ Այդ շերտերի վրա մայրցամաքային պլատֆորմների սահմաններում տեղադրված է գրանիտային շերտը` 15-35 կմ հաստությամբ։ Դրանց սահմանաբաժանը կոչվում է Կոնրադի մակերևույթ։ Այն որոշ տեղերում բացակայում է, իսկ առանձին դեպքերում ունի 10-15 կմ հաստություն։

Պինդ վիճակում է գտնվում նաև Երկրի մանթայի վերին հորիզոնը, որը Երկրակեղևի հետ միասին առաջացնում է քարոլորտը` Երկրի մոտ 70-80 կմ հաստությամբ քարային պատյանը։