Փետրվարյան նախագծեր

Փետրվարին իրականացվելու է « Ոչ մետաղներ»-ից 3 նախագիծ «Կարևորագույն քիմիական տարրերը » ուսումնասիրելու համար .
Նախագիծ 1.Համար մեկ տարրը Տիեզեքում` Ջրածին: Ջրածնի իզոտոպները`պրոտիում, դեյտերիում, տրիտիում: Համար մեկ նյութը Երկրագնդում `Ջուր: Լուծույթներ: Ծանր ջուր: Ջրածնի պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և ֆիզիոլոգիական հատկությունները:
Անհատական-հետազոտական աշխատանք՝<<Ջրածինը որպես ապագայի վառելանյութ:>>

 

Գործնական աշխատանք հիմք

  • Հիմքերի ընդհանուր բան

Me(OH)n
OH-  կոչվում է հիդոսիդ խումբ

Փորձ 1
Հայտանութերի գույների փոփոխությունը հիմնային միջավայրում
•Ֆենոլֆտալեին — մանուշակագույն
•Մեթիլ նարնջագեւյն — նարնջագույն
•Լակմուս — կապույտ

Փորձ 2
Չեզոկացման ռեակցիա
Նատրիումի հիդրոքսիդ (NaO4)
NaO4+Hcl->Nacl+H2O

Հիմքը խարնեցինք թթուի հետ և ստացանք կերակրային աղի ջրային լուծույթ։


Փորձ 3
Անլուծելի հիմքի ստացում
Cu(OH)2
CuSo4+NaOH-> Cu(OH)2+Na2SO4

Գիտելիքի ստուգում

1.բ. սեղան,գրիչ,տետր,մատանի

2.դ. 5

3.3.շաքարավազ,քացախաթթու,գլյուկոզա,սպիրտ

4.միայն պինդ վիճակում

6.

7.4.NaOH,CO2,NH3,Cu8SO4

83.պրոտոններից,էլեկտրոներից և նեյտրոներից

93.P,O,C,Fe,N

103.H2,NH3,H2O,CH4

11. Կալցիում՝ Ca

բ.20

Լաբորատոր փորձեր՝ Ջրածնի ասացման եղանակները լաբորատորիայում. ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից, ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցություներից, ջրի էլեկտրոլիզի միջով

Փորձ 1. Ջրածնի ստացումը ակտիվ մետաղների և թթուների փոխազդեցությամբ  Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Փորձանոթի մեջ գցեք  3-4  հատ ցինկի կտորներ, վրան զգուշությամբ ձագարի միջոցով ավելացրեք աղաթթվի լուծույթ փորձանոթի  ¼ մասով: Ի՞նչ նկատեցիք:Անջատվող գազը ստուգեք այրվող լուցկու միջոցով: Գրեք քիմիական ռեակցիաների հավասարումները

 

Թթվածնի անձնագիր

Նշան-O

Բանաձև-Օ2

Հարաբերական ատոմի զանգված AR=16

Հարաբերական մոլեկուլի զանգվածը MR=32

Իզոտոպները դրանք միևնույն ատոմի տարատեսակներն են, որոնք ունեն նույն միջուկի լիցք, բայց տարբեր զանգվածներ, այսինքն` տարբեր նեիտրոնների թիվ:

Դիրքը պարբերական համակարգում-

Կարգաթիվ-8 խումբ-6

Ատոմի բաղադրությունը-(8p,8n)8e

Վալենտականության, օքսիդացման աստիճանը

Վալենտականություն=2

Օքսիդացում=0,-2(F)

Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը

-27                        -27

Mo(O)=16*1,66*10 =26,56*10   կգ

Գործնական աշխատանք՝ թթվածնի քիմիական հատկությունները, նյութերի այրումը թթվածնում

Օքսիդացումը`դա թթվածնի հետ ռեակցիա է:
Այրումը `դա թթվածնի հետ ռեակցիա է,որի ժամանակ անջատվում է լույս և ջուր:
Փորձ11.Թթվածնի փոխազդեցությունը ածխածնի հետ
Թթվածնով սրվակի մեջ իջեցնենք սպիրտայրոցի մեջ տաքացրած ածուխը

C+O2=CO2

Փորձ 2.Օդի բաղադրության որոշումը
Ջրում դնում ենք թեթև խցանի վրա ամրացրած մոմը:Մոմը այրում ենք և փակում ապակյա խողովակով:

Օդի  բաղադրությունը`   

 1/5 –ը կամ  21%  Թթվածին (O2)

  4/5-ը  կամ  78%  Ազոտ (N2)

1% -Ածխաթթու գազ  (CO2),ջրային գոլորշիներ (H2O), ազնիվ գազեր ( He,Ne,Ar,Kr,Xe)