Հրանթ Մաթևոսյան Հացը 3 մաս

Մեղադրել
Չի կարելի աղբույրից ջուր խմել:
Տղան չպետք է նստել ծառի ետևում:
Տղան չպետք է հետևեր իր հորեղբոր քայլերին:
Տղան չպետք է մոտենալ աղբյուրին:

Արդարացնել
Տղան շատ էր ցանկանում գիրքը կարդալ:
Տղան շատ էր ուզում աղբյուրից ջուր խմել: