Հայոց լեզու (առցանց ուսուցում)

  1. Ավելորդ բառերը գրի՛ր և նախադասություններն ուղղի՛ր:

  1)Հավանաբար հաջողությամբ կպսակվի նախարարի այս նոր ձեռնարկը երևի:

  2)Սրա հիման վրա կլինի հիմքը:

  3)Մի հատ լուրջ հակաճառություն ունեմ:
  4)Դուք (չափազանցացնում) չափազանցնում եք վտանգը:
  5)Խոսքը գնում է նրա իր մասին:

  6)Ի՞նչ բան է հարբուխը:
  7)Ի՞նչ բան են մթնոլորտային ճակատները:
  8)Հաճելի տեսք չի թողնում (չունի):
  9)Հեռախոսը դա շքեղություն չէ:
  10)Դու անպայման մեծ հաջողության կհասնես երևի:

  .2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց
  թողած տառերը (նաև կրկնակ)։

  Քարի մշակման վարպետությունը միջնադարյան Հայաստանում առավել հարուստ ձևով է արտահայտվել խաչքարերի արվեստում։ Պահպանելով կանոնի
  վերացված կառուցվածքը՝ խաչքարերի հարդարանքի մեջ, տասնմեկերրորդ
  դարից սկսած, գերիշխող են դառնում երկրաչափական-գծային ու բուսական
  բարդ հյուսվացքավոր զարդանախշերը։ Ընդ որում, բեկվող գիծը,
  ստեղծելով երկրաչափական կոնկրետ պատկեր, չի ընդհատվում նույնիսկ այն
  դեպքում, երբ դադարում է ուղղաձիգ լինելուց և ներփակվում մի այլ
  երկրաչափական ձևի մեջ (շրջանակ, քառանկյունի)։ Դրանց օրինաչափ
  հաջորդականությունն ու շաղկապվածությունը, ստեծելով որոշակի ռիթմ,
  եզրագծում են խաչքարը։ Գծային հյուսվածքըթվում է անսկիզբ-անվերջ, իր
  շարժման ընթացքի մեջ փոխակերպվում մի ձևից մյուսը՝ չսահմանագծելով
  սկիզբն ու ավարտը։ Այս պարագայում զարդապատկերը իր անընդմեջ
  հյուսվածքի շնորհիվ դառնում է անսահմանության ու հավերժականության
  գաղափարի արտահայտություն։

Հայոց լեզու (առցանց ուսուցում մարտի 16-20)

1.Խաղողի և հաղարջի ո՞ր մասը կվերցնեք, որ ապուրը համեղ ստացվի:

Աղ

2.Ըստ ձևաիմաստային դասակարգման՝ ի՞նչ տեսակ բառեր կան հետևյալ նախադասության մեջ. «Գնա հորդ ասա՝ հորդ անձրևից հորթը թրջվեց»:

Գոյական, ածական, գոյական
3. Ունկնդիր, ունկավոր, ունկնախից բառերից ո՞րը «չի լսում»:

Ունկախից
4. Ձար, գզաթ, ստև: Ի՞նչ է կոչվում մարդունը:

Մազ
5. Այբուբենի ո՞ր տառից կետադրական նշան կկերտեք:

և
6. Մոգ, արատ, սաթ, ասա, ների աղտ,կերոն բառաշարքը հակառակ ուղղությամբ կարդալ որպես նախադասություն:

Նորեկ տղաններին ասա թաս տարա գոմ:
7. Ո՞ր բառն է ավելորդ շարքում՝ տաբատ, քաղաք, դարան, կատակ,պարապ:

Դարան
8. Շուշան, Հասմիկ, Աշխեն, Անթառամ,Նվարդ, Նունուֆար . ու՞մ պարտեզից դուրս կհանեք:

Աշխեն


9.
Ուղղել սխալը. «Հորի այծերից մեկն ընկավ հորանը»;

Խորանի այծերից մեկն ընկավ հորը։
10.Առաջին մասս պարիսպ է, երկրորդս` ավերված քաղաք, միասին` մարդու հասակ:

Պատանի
11. Ո՞ր մրգի առաջին մասը դերանուն է, երկրորդը` թռչուն:

Միրհավ
12.Ի՞նչ բնակավայր է, որի առաջին բաղաձայնը հանենք, կդառնա ուտելիք:

Գյուղ֊յուղ

Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիները և նրանց հետ կապված հիշողությունները

Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կան շատ քիչ ադրբեջանցիներ, որոնք 1988-ից հետո ինչ-ինչ պատճառներով չեն հեռացել և շարունակում են մեր մեջ ապրել՝ չթաքցնելով իրենց ազգությունը: Վաղարշապատում բնակվող Ֆելիքս Ալիևը Հայաստանի վերջին 50 տարիների ծանրամարտի ամենահայտնի մարզիչներից է և պատրաստել է աշխարհի ու Եվրոպայի բազմաթիվ մեդալակիրներ: Հայ-ադրբեջանական սահմանին գտնվող Բաղանիս գյուղում բնակվող Համավախ Սաֆար կըզը Ադիգյոզալովան թոռներ է մեծացրել: Կան մի քանի տասնյակ, գուցե հարյուրավորներ ադրբեջանցիներ, որոնք 1988-ից հետո փոխեցին իրենց ազգանունները, մնացին Հայաստանում և ապրում են մեր մեջ, ապրում են որպես հայ: 1828 թվականից մինչև 1979 թվականը Հայաստանում անցկացված բոլոր մարդահամարների, այդ թվում՝ աշխարհագրեր, հաշվառումներ, գյուղատնտեսական մարդահամարներ, ազգային փոքրամասնությունների մեջ միշտ ադրբեջանցիներն են կազմել մեծամասնություն:

Azerbaijani_bazar_in_Erivan
Թաթարները Երևանի շուկայում 20-րդ դարում

Читать «Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիները և նրանց հետ կապված հիշողությունները» далее

Distance learning (English homwerk)

For grade 11

1.Put a circle ariund the word that does not go with the others

1.hamburger, lobster, steak, bowl

2.economical, expensive, high-priced, best

3.wedding, advice, altar, honeymoon

4. catcher, fielder, driver, pithcer

5.definite, certain, sure, possible

2. Choose the proper word

(sick-ill)

The book is cheap and vulgar. It makes you ill . 2. A sick child was taken to hospital and immediately operated on. 3. Fred would hardly eat anything. The very sight of food made him sick . 4. ‘If you are ill , you had better stay in bed.» 5. He was sick and tired of the job and made up his mind to quit. 6. »If a trip by air makes you air …, let’s go by train».

3.Fill the gaps with the correct prepositions.

1. Would you like to go at/in/to the cinema tonight?.

Would you like to go to the cinema tonight?.

2. No, thanks. I was at/in/to to the cinema yesterday.

No, thanks. I was at the cinema yesterday.

3. We are going in/on/to holiday next week.

We are going on holiday next week.

4. There is a bridge across/through/outside the river.

There is a bridge across the river.

5. The flight from Leipzig to London was about/along/via Frankfurt.

The flight from Leipzig to London was along via Frankfurt.

6. At/On/On to my wall, there are many picture postcards.

On my wall, there are many picture postcards.

7. Who is the person at/in/on this picture?

Who is the person in this picture?

8. Come at/in/in to the sitting room, we want to watch TV.

Come into the sitting room, we want to watch TV.

9. Munich lies 530 meters above/across/past sea level.

Munich lies 530 meters above past sea level.

10. At/In/On the picture, there are four people.

In the picture, there are four people.

11. A couple is sitting at/on/under the table.

A couple is sitting at the table.

12. They are sitting at/on/under chairs.

They are sitting on chairs.

13. The drinks are at/on/under the table.

The drinks are on the table.

14. One woman is standin behind/in front of the table.

One woman is standing in front of the table.

 

4. Write the Passive form of the sentences.

1.the documents / print

The documents were printed

2.the window / open

The window was open

3.the shoes / buy

The shoes were bought

4.the car / wash

The car was washed

5.the litter / throw away

The litter was thrown away

6.the letter / send

The letter was sent

7.the book / read / not

The book wasn’t read

8.the songs / sing / not

The songs weren’t sung

9.the food / eat / not

The food wasn’t eaten

10.the shop / close / not

The shop wasn’t closed

 

b)

John collects money. — John was collected money
Anna opened the window. — Anna has opened the window
We have done our homework. — We were done our homework
I will ask a question. — I was asked a question
He can cut out the picture. — He was cut out the picture
The sheep ate a lot. — The sheep was eaten a lot
We do not clean our rooms. —
William will not repair the car. — William hasn’t repaired the car
Did Sue draw this circle? — Was Sue drawn this circle?
Could you feed the dog? — Were you fed the dog?
c)

1. Rachel will give you some advice.
→ Rachel was given you some advice
2. I sent him a letter.
→ I have sent him a letter.
3. The police officer showed us the way.
→ The police officer was shown us the way
4. Our neighbour gave me a lift.
→ Our neighbour has given me a lift.
5. We have asked him for a favour.

6. She told me a lie.
→ She was told me a lie.
7. They have written her a postcard.
→ They were written her a postcard
8. Kerrie will make you a cup of tea.
→ Karrie has made you a cup of tea.
9. The waiter has not brought us the coffee.
→ The waiter wasn’t brought us the coffee.
10. They did not offer her a seat.
They weren’t offered her a seat.

 

Past simple

1.Mammoths were big animals,bigger than elephants.
2.Mammoths did not live 100 years ago.
3.Mammoths lived a long time ago.
4.Mammoths did not eat meat.They eat grass.
5.They had two large tusks about three meters long.
6.I did not pay by credit card.I paid cash.
7.He drank some milk.He did not drink any water.
8.She only spent a pound.She did not spend 3 pounds.
9.I saw some elephants.I did not see any lions.
10.They did not swim in the sea,but they swam in the lake.

Հայոց լեզու

2.Ներգործական կառույցի նախադասությունները դարձրեք կրավորական կառույցի:

Ոստիկանները սրճարանից դուրս բերեցին երեք անծանոթ երիտասարդի:- Երեք անծանոթ երիտասարդներ ոստիկանների կողմից դուրս բերվեցին սրճարանից:

Հիմա գիտնականները լուծում են նորահայտ մի առեղծված:- Նորահայտ մի առեղծված հիմա լուծվում է գիտնականների կողմից:

Մացառների փշերը պատառոտել են վաշտի մարտական դրոշակը:- Վաշտի մարտական դրոշակը պատառոտվել է մացառների փշերից:

Սայլերի անիվների միալար թխթխկոցը օրորում էր մեզ:- Մենք օրորվում էինք սայլերի անիվների միալար թխթխկոցից:

Լուսնի կաթնագույն շողերը լուսավորեցին գետի արծաթազօծ գոտին:- Գետի արծաթազօծ գոտին լուսավորվեց լուսնի կաթնագույն շողերից:

Դավիթը սանդուղքից թափով ցած քաշեց որբևայրի քրոջը:- Որբևայրի քույրը Դավիթի կողմից սանդուղքից թափով ցած քաշվեց:

Առատ տեղացող ձյունը ծածկեց սարերի լերկ գագաթները:- Սարերի լերկ գագաթները ծածկվեցին առատ տեղացող ձյունով:

Ուղեկցորդները նորեկներին առաջնորդեցին դեպի վերնատուն:- Նորեկները ուղեկցորդների կոմից առաջնորդվեցին դեպի վերնատուն:

Մեղմ զեփյուռը շոյում էր ձիու արևազօծ բաշը:- Ձիու արևազօծ բաշը շոյվում էր մեղմ զեփյուռից:

Phrases

1)That’s great!- հիանալի

2)How wonderful! – որքան հիանալի

3)As soon as possible-հնարավորինս շուտ

4)to be busy –զբաղված լինել

5)to be sure- համոզված լինել

6)I’m exhausted – ես սպառված եմ

7)I’m dead tired – ես շատ հոգնած եմ

8)get off-իջնլել

9)make mistake – սխալ անել

10)That’s so true- դա ճիշտ է

11)get on- բարձրանալ

12)I have no idea- գաղափար չունեմ

13)at full speed – ուժեղ արագություն

14)at least-համենայնդեպս

15)to be frightened-վախենալ

16)To be appreciated.-գնահատված լինել

17)to be grateful-շնորհակալ լինել

18) That’s so kind of you-դա շատ բարի է ձեր կողմից

19)to be fine-լավ լինել

20)Pretty good.- շատ լավ

21)as always-ինչպես միշտ

22)to be obliged –պարտավոր լինել

23)I’d like – կցանկանաի

24)at most – մեծամասնության

25)Do exercise – կատարել վարժություն

26)Do favour – լավություն անել

27)to do harm – վատություն անել

28)make discussion – քնարկել

29)take decision- որոշել

30)make fortune – հարստանալ

Իմ Թումանյանը

Հովհաննես Թումանյան, մի մեծ բանաստեղծ հայ ժողովրդի համար։ Բոլորը նրան ճանաչում են որպես՝ բանաստեղծ, բայց Թումանյանը ունի բավականին շատ՝ պոեմներ, քառյակներ, պատմվածքներ, հեքիաթներ և լիքը այլ բաներ, որոնք կարդալուց հետո, ընկնում ես մտածմունքների մեջ։ Բոլորը ճանաչում են այս հայոց բանաստեղծին, անգամ 5 տարեկան երեխան, որին ես շատ ուրախ եմ, ուրախ եմ որ նման նշանավոր մարդ կարող է երկար ժամանակ մնալ մեզ հետ, թեև ոչ ֆիզիկապես։ Նրա մաքուր, ազնիվ հոգին, նրա մարդասեր աշխարհայացքը, նաև նրա տառապալից առօրյան, աղքատի ապրուստը, սա է նկարագրում բանաստեղծին։ Ցավոք, ոչ բոլորը գիտեն նրա ապրուստի մասի, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ անիմաստ եմ գտնում երբ մարդիք փորձում են տեղեկություն ստանալ բանաստեղծների մասին ինչ֊որ կայքերից, հատկապես Թումանյանից։ Նրանց մասին միայն ու միայն կարող են ճանաչել իրենց գրված բանաստեղծություններից, պոեմներից և այլ ուրիշ ստեղծագործություններից։ Չէ որ ամեն մի բառը գրված է թե ինչ է նա զգում հոգու խորքում։ Կուզենայ մի բանաստեղծություն մեջ բերել.
Հոգուս հատոր,
Սրտիս կտոր,
Դասիս համար
Դու մի հոգար:
Վստահ եմ որ այս տողերը կարդալուց հետո շարունակեցինք այս փոքր բանաստեղծությունը։ Սա եղել է Թումանյանի ամենա առաջին բանաստեղծությունը, ինչի՞ ես սա ասացի, որովհետև հենց սերն է իր մեջ արդնացրել արվեստը, սերն է ստեղծել մեր հայ հայոց բանաստեղծին՝ Հովհաննես Թումանյանի։   Եվ ինչպես  Տերյանն է նկատել «հայրենի խինդ ու ժպիտ և հայրենի վիշտ»…

Արտահայտություններ do and make բառերով

1. Make a speech — ելույթ ունենալ
2. Make a point — կետադրել
3. Make a joke — կատակել
4. Make a comment — մեկնաբանել
5. Make a suggestion — առաջարկություն անել
6. Make a complaint — բողոքել
7. Make a confession — խոստովանություն անել
8. Make a prediction —
9. Make an excuse — արդարանալ
10. Make a promise — խոստովանել
11. Make a fuss — աղմկել
12. Make a mistake — սխալվել կամ վրիպել
13. Make a call — զանգահարել
14. Make a statement — հայտարարել
15. Make a rude gestur — կոպիտ ժեստ

1. Do the housework — կատարել տնային առաջադրանքը
2. Do laundry — լվացք անել
3. Do your chores — կատարել աշխատանքը
4. Do the shopping — գնումներ անել
5. Do the cleaning — մաքրել
6. Do the cooking — պատրաստել
7. Do the dishes — ամանները լվանալ
8. Do the ironing — հարդուկել
9. Do an assignment — կատարել առաջադրանք
10. Do a report —
11. Do a project — նախագիծ կատարել
12. Do a deal — գործարք անել
13. Do some reading — ընթերցել
14. Do some writing — ինչ որ բան գրել
15. Do some studying — ուսումնասիրություն անել

«Անուշ» պոեմից հետևյալ բարբառային բառերը դարձնել գրական հայերեն

Օխտը-յոթ, աստղունք-աստղերը, խնդիրք-խնդրանք, սեր-սեր, իգիթ- կտրիճ, էն-այն, հերվան- անցյալ տարում, ուրթ-արոտավայր, չոլեր-վայրի, անբնակ տեղեր, էրեցիր-արեցիր, արին-արյուն, անգյուման-անհույս, անհետ, դագեն-հյուղակ, տնակ, կարենում-կարողանում, մարդի- մարդու, մտիկ-նայել, ավլուկ-ավելուկ, ընչի-ինչու, ուսած-ուսին դրած, դոշ է տալիս- պայքարում է, յարս- սիրելի անձ, յարաբ- արդյոք, ջիգյար- սրտակից մարդ, ազիզ- սիրելի, մերս- մայրս, մին էլ- մեկ էլ, շհու-շվի, յալյա-արոտավայր, մուրազ-իղձ, նպատակ, քուշուշք- քող, շղարշ, գյուլլա-գնդակ, գյուլում-փունջ, կոխ – գոտեմարտ, լեն – լայն, փարդա – վարագույր, մեյդան – հրապարակ, նամարդ – ստոր, խանչալ – դաշույն: