Դեկտեմբերի 18-ից 24

Դողէրոցք, էջանշան, պատնեշ, գոմեշ, վայրէջք, Էջմիածին, վերելք, առերևույթ, ելևէջ, երակ, առէջ, բազկերակ, էական, ելակ, ամենաէական, ամենաերկար, էլէկտրաէներգիս, ելարան, ստորերկրյա, վերելակ, հնէաբան, առերես, աներևակայելի, մանրէաբան, էակ, Սևանհէկ, Վարդգես, բազմերանգ,մանրէ, ծովերազ, լայնէկրան, պնդերես, որևիցէ, Երևանջէկ, հրէշ, տիեզերք, մեջք, գիպտացորեն, ինչևէ, ողբերգակ, ինչևիցէ, ամենաէժան, խուռերամ, երբևէ, աշտե, եկեղեցի, եղերերգ, վերերկրյա, որևէ, գրեթե, միջօրե, անէ, աներկբա, երբևիցե, կիսաէփ, չէի, չիր, չէինք, չէր, էլէկտրաեռակցիա, երփներանգ, գետեզր, նրբերշիկ, աներևույթ, ցայգերգ, աներկյուղ, նորեկ, առօրեական, այժմէական, պաշտոնեական, անէաբսն, լայնեզր, հովեկ

Էջանել=իջնել, Էջմիածին=իջավ միածինը, իջևանել, իջևան, իջևանատուն

Վայրէըք

Առէջ

Լուսնէջք

Ջրէջք

Որ +ե+է

Ինչևէ

Երբևէ

Որևէ

Որ+և+իցե

Ից=լինել

Որևիցե

Ինչևիցե

Երբևիցե
Դողէրով=տենդ, հիվանդություն

Դողալ+էրվել+

Աշետե=նիզակ

Միջօրե, գրեթե,

Երկբայել=կասկածել

Աներկբա=անկասկած

Է+ակ

Մանրէ, մանրէաբան, անէ, {տասնէրեկ տիեզերք, աներկբա, խուռներան} բաղաձայնից հետո բառամիջում ե֊ն կարդացվում է է֊ով

{Կիսաերփ, ամենաերկար, ամենաերիտասարդ} ձայնավորից հետո ե տառը կարտացվում է եէ
Առօերական

Միջօրեական

Քրիստօնեական

Պաշտոնեական

Այժմեական

Հռոմեական

Այս բառեռում էական արմատ չկա (է)

Տի+այր= մեծ տղամարդ
առօրյա, թռչորս, ողորկ, անօրգանական, բարօրություն, բարորակ, անդորրություն, անօրինակ, անորսալի, անօգուտ, որբանոց, տափօղակ, փող, հայորդի, ովքեր, օդանավ, սալորօղի, անօգտակար, դեղնազօծ, օրրան, միօրինակ, ամենաորակյալ, շտապօգնություն, ջրօրհնեք, այդօրինակ, հօգուտ, հոգուդ, օվկիանոս, անօգնական, հոգս, բնօրրան, օրորոց, փողոսկր, կրկնօրինակ, խաղաղօվկիանոսյան, մեղմօրոր, մեղմորեն, տրտմօրոր, ոսկեզօծ, հոծ, հողմակոծ, հանրօգուտ, յուրօրինակ, ցածրորակ, անորակ, արագոտն, առօրեական, միջօրե, միջօրեական, բարձրորակ, օթյան, կիրակնօրյա, վաղորդյան, որմիզդուխտ, օրըստորե, նախորոք, չօգնել, չոգևորել, բնօրինակ, չօգտվել, ողոքել, երկարորյա, չարորակ:

Christmas gift

I like giving gifts but also i like getting them. But to me honest i like getting them more.when i was a child i believed that Santa is real and every christmas night i wanted to get a great gift. Now im older and i dont believe in Santa anymore but i still want someone to give me that christmas gift which i was expacting from Santa every year.

Դեկտեմբերի 11-16

Ընթերցանության դաս-քննարկում

Ալբեր Քամյու «Առասպել Սիզիփոսի մասին»

Գործնական քերականություն
Մայրենի 7 -8-րդ դասարան, էջ 82, 217, 218, 219, 221

217.

Գայլը տեսավ, որ անտառային աղավնին շյուղեր հավաքեց և նրան ասաց․

-Տեսնում եմ, որ ամբողջ օրը թռչկոտեցիր ճյուղից ճյուղ, շյուղեր ես հավաքում, բայց մինչև այսօր ո՛չ կարգին տուն ունեցար ու ո՛չ էլ տաք օջախ։

Աղավնին պատասխանեց.

-Այն  օրից, ինչ հարևան ենք, ես ել տեսա, որ դու ոչխարներ հափշտակեցիր ու բերեցիր որջդ, բայց ո՛չ  կարգին հագուստ ունեցար, ո՛չ էլ մոտ ընկերներ:

Առակը ցույց է տալիս, որ չար ու գիշատիչ մարդիկ էլ քիչ չեն աշխատում, բայց երջանկության չեն հասնում:

218.

219

Ըստ կարգադրության
Նախասիրություններին համաձայն
Համաձայն որոշման
Ըստ պատասխանների
Դիմումին համաձայն
Ընստ պատմվածքի
Խնդրանքին համաձայն
Այցելություն Մատենադարան
Փոխադրություն

Գործնական աշխատանք հիմք

  • Հիմքերի ընդհանուր բան

Me(OH)n
OH-  կոչվում է հիդոսիդ խումբ

Փորձ 1
Հայտանութերի գույների փոփոխությունը հիմնային միջավայրում
•Ֆենոլֆտալեին — մանուշակագույն
•Մեթիլ նարնջագեւյն — նարնջագույն
•Լակմուս — կապույտ

Փորձ 2
Չեզոկացման ռեակցիա
Նատրիումի հիդրոքսիդ (NaO4)
NaO4+Hcl->Nacl+H2O

Հիմքը խարնեցինք թթուի հետ և ստացանք կերակրային աղի ջրային լուծույթ։


Փորձ 3
Անլուծելի հիմքի ստացում
Cu(OH)2
CuSo4+NaOH-> Cu(OH)2+Na2SO4

Դեկտեմբերի 4-9

Ընթերցանության դաս-քննարկում
Հարուկի Մուրակամի «Սպիտակ սուտը»

 

Գործնական քերականություն
Մայրենի 7 -8-րդ դասարան,  էջ 80, 213, 214, 215, 216

213.

երկրում շատ բարձր ու անմատչելի մի լեռ կար,որ լիքն էր բոլոր բարիքներով:Մարդիկ կամեցան դրա վրա բնակություն հաստատել:Սակայն նրա վրա բարձրանալը շատ դժվար էր,թեև վերելքի շատ ճանապարհներ կային:

Նրանք,ովքեր բարձրանալու ժամանակ կանգ առան հանգստանալու,սայթաքեցին ու ցած գլորվեցին,մինչև ստորոտը:Իսկ ովքեր դադար առնել չուզեցին,այլ գավազանի օգնությամբ շարունակեցին վերելքը,բարձրացան լեռան վրա ու հանգիստ կյանք վայելեցին:

Այդպես թուլակում ու վախկոտ մարդիկ մնում էին կես ճանապարհին ու կորչում էին,իոսկ հաստատակամները,համբերությունն իրենց նեցուկ ունենալով, վեր էին բարձրացել ու հասնում էին իրենց նպատակին:

214.

Մայրս այս պտուղները սիում է:

Մայրս այս պտուղները չի սիրում։

Նշաբառը բոլորը գիտեն:

Նշանաբառը ոչոք չգիտի։

Պարտեզով գեղեցիկ վարդ էր բացվել:

Պարտոզում գեղեցիկ վարդ չէր բացվել։

Ես վաղուց փնտրում էի այս իրը:

Ես վաղուց չէի փնտրում այս իրը։

Մի քանի երեխա խաղում էր բակում:

Ոչ մի երեխա չէր խաղում բակում։

Ջրաղացը հին օրերի երգն էր երգում:

Ջրաղացը հին օրերի երգը չէր երգում։

Կաթի ամբողջ սերը պահել էր միջնեկ վորդուն:

Կաթի սերից ոչինչ չէր պահել միջնեկ որդին։

216

Գոհացնել- Գոհացրի, գոհացրիր, գոհացրեց, գոհացրինք, գոհացրիք, գոհացրին:

Վստահեցնել- Վստահեցի, վստահեցիր, վստահեցրեց, վստահեցինք, վստահեցիք, վստահեցին:

Փակցնել- Փաքցրի, փաքցրիր, փաքցրեց, փաքցրեցինք, փաքցրեցիք, փաքցրինք:

Թթվեցնել- Թթվեցրի, թթվեցրիր, թթվեցրեց, թթվեցրեցինք, թթվեցիք, թթվեցին:

Դարձնել- Դարձրի, դարձրիր, դարձրեց, դարձրինք, դարձրիք, դարձրին:
Փոխադրություն