Самое большое чуда это…

Для меня самое большое чудо эта жизнь. Если небыль жизнь небыль б семя, друзья, мама, папа, брат, сестра и так деле. Второе что для меня чудо это семя. Если небыль б семя  то не как не могли чувствовать себе как дома, не мог б чувствовать маму, папу, брату, сестру это было б очень трудна. Третье  для меня чудо это друзья. Друзья эта то чего имеет весь мир тоисть, друг может подержать тебе в трудную минуту он может прити тебе каждый час, каждый день каждая время, каждую минуту, и каждый день.

Ես կարողանում եմ մայրենի լեզու

  • կարողանում եմ ընթերցել. ներկայացնում եմ հետևյալ ստեղծագործությունները (գրել վերնագրերը, դնել հղումները դուրս գրած հատվածների վրա)

Ես կարդացել եմ Մարդկային կատակերգություն,Նապաստակի մը օրագիրը,Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում:

 

  • կարողանում եմ վերլուծել իմ կարդացած ստեղծագործությունները (դնել հղումները վերլուծությունների վրա)
  • Ջելսոմինոն մի փոքրիկ տղայ է, որի ձայնը շատ-շատ բարձրև անընդհատ ընկնում էր արկածնեի մեջ իր բարձր ձայնի պատճառով:

Մարդկային կատակերգության գլախավոր հերոսը  Յուլիսիսն էր և Հոմերը, Յուլիսիսը մի փոքրիկ տղա էր,Հոմերը Յուլիսիսի եղբայրն էր:

  • կարողանում եմ հիմնավորված կարծիքներ արտահայտել (դնելհղումները կարծիքների վրա)
  • կարողանում եմ գեղարվեստորեն շարադրել մտքերս (դնել հղումները)
  • Իմ մեկ օրվա նկարագրությունը