Ես կարողանում եմ մայրենիից…

Ես կարողանում եմ վարժություններ գրել կարողանում լավ պատմել վարժ կարդալ, բլոգում նյութ տեղադրել կարողանում եմ ինքս հետաքրքիր ընթերցանության նյութեր ընտրել, առաջարկել ընկերներիս:

Ես կարողանում եմ

Ես կարողանում եմ խնդիրներ լուծել , կարողանում եմ խնդիրներ հորինել, կազմել, գծագիր գծել, ջմեյլում կոտորակներ գրել, ես կարողանում եմ Ընկեր Անահիտի հանձնարարած խնդիրները լուծել, ես կարողանում եմ կոտորակները համեմատել : Ինձ մաթեմատիկան պետք է գալիս խանութում ամենտեղ պետքէ նաև քնաց ժամանակ:

Ինչ տվեց ինձ բնագիտությունը

Ես անցյալ տարի չէի կարողանում խարույկ վառելբարդ ճամփորդություններ գնալ իսկ այս տարի ես կարողանում եմ խարույկ վառել, խարույկ վառելը ես սովորեցի Գոշավանքում երբ մենք մրցում էինք տղաների և աղջիկների հետ: Բարդ ճամփորդություն էր ինձ համար Լաստիվերը, Գոշավանքը բարձրանալուց էր բարդ: Ես նաև սովորեցի հրաբուխի փորձ անել:Մենք գնացինք  աստղադիտարան մենք աստղադիտարանում նայեցինք մի ֆիլմ վորը մարդուց մինջը մոլորակներ եյին համեմատում, երկնաբանության թանգարան ինձ
մոտ տպավորվեց մամորտի կմաղքը:

Սնունդը վտանգավոր է երբ.

1Սպառվել է պիտանելիության ժամկետը:
2Վնասված է փաթեթավորումը:
3Երբ չեն պահվում պահպահման պայմանները:
4Սնունդը պատրաստելիս և ուտելիս չեն պահպահնվում հիգենայի կանոնները:
5Երբ պարունակում է թունավոր հավելումներ կամ հենց ինքը թունավոր է օրինակ’ թունավոր սնկեր:​

Ատամների մաքրում հատուկ թելի միջոցով

Հատուկ թելի միջոցով կարող եք հեռացնել ատամնափառը և մանրէները, որոնք անհնար չէ հեռացնել ատամի խոզանակի միջոցով: Եթե Դուք թելով չեք մաքրում ատամները, ապա չեք մաքրում Ձեր ատամների մակերեսի ավելի քան մեկ երրորդ մասը: Ատամնափառը լնդային հիվանդությունների հիմնական պատճառներից մեկն է: Այն անտեսանելի բակտերիաներով լի թաղանթ է, որն օրեցօր զարգանում է Ձեր ատամների վրա:

24-ից 36 ժամվա ընթացքում թաղանթը կոշտանալով վերածվում է ատամնաքարի (որը կոչվում է նաև calculus` քար), որը հնարավոր է հեռացնել միայն մասնագիտական մաքրման միջոցով: Օրվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ թելով մաքրեք ատամները, և ատամնափառը երբեք չի վերածվի ատամնաքարերի: Ամենօրյա ատամների թելով մաքրումը սովորություն կդառնա, եթե Դուք Ձեր ատամները մաքրեք, օրինակ, հեռուստացույց դիտելիս կամ երաժշտություն լսելիս:

Հատուկ թելի միջոցով կարող եք հեռացնել ատամնափառը և մանրէները, որոնք անհնար չէ հեռացնել ատամի խոզանակի միջոցով: Եթե Դուք թելով չեք մաքրում ատամները, ապա չեք մաքրում Ձեր ատամների մակերեսի ավելի քան մեկ երրորդ մասը: Ատամնափառը լնդային հիվանդությունների հիմնական պատճառներից մեկն է: Այն անտեսանելի բակտերիաներով լի թաղանթ է, որն օրեցօր զարգանում է Ձեր ատամների վրա:24-ից 36 ժամվա ընթացքում թաղանթը կոշտանալով վերածվում է ատամնաքարի (որը կոչվում է նաև calculus` քար), որը հնարավոր է հեռացնել միայն մասնագիտական մաքրման միջոցով: Օրվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ թելով մաքրեք ատամները, և ատամնափառը երբեք չի վերածվի ատամնաքարերի: Ամենօրյա ատամների թելով մաքրումը սովորություն կդառնա, եթե Դուք Ձեր ատամները մաքրեք, օրինակ, հեռուստացույց դիտելիս կամ երաժշտություն լսելիս:

Հատուկ թելի միջոցով կարող եք հեռացնել ատամնափառը և մանրէները, որոնք անհնար չէ հեռացնել ատամի խոզանակի միջոցով: Եթե Դուք թելով չեք մաքրում ատամները, ապա չեք մաքրում Ձեր ատամների մակերեսի ավելի քան մեկ երրորդ մասը: Ատամնափառը լնդային հիվանդությունների հիմնական պատճառներից մեկն է: Այն անտեսանելի բակտերիաներով լի թաղանթ է, որն օրեցօր զարգանում է Ձեր ատամների վրա: 24-ից 36 ժամվա ընթացքում թաղանթը կոշտանալով վերածվում է ատամնաքարի (որը կոչվում է նաև calculus` քար), որը հնարավոր է հեռացնել միայն մասնագիտական մաքրման միջոցով: Օրվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ թելով մաքրեք ատամները, և ատամնափառը երբեք չի վերածվի ատամնաքարերի: Ամենօրյա ատամների թելով մաքրումը սովորություն կդառնա, եթե Դուք Ձեր ատամները մաքրեք, օրինակ, հեռուստացույց դիտելիս կամ երաժշտություն լսելիս: Եթե Դուք թելով չեք մաքրում ատամները, ապա չեք մաքրում Ձեր ատամների մակերեսի ավելի քան մեկ երրորդ մասը: Ատամնափառը լնդային հիվանդությունների հիմնական պատճառներից մեկն է: Այն անտեսանելի բակտերիաներով լի թաղանթ է, որն օրեցօր զարգանում է Ձեր ատամների վրա:24-ից 36 ժամվա ընթացքում թաղանթը կոշտանալով վերածվում է ատամնաքարի (որը կոչվում է նաև calculus` քար), որը հնարավոր է հեռացնել միայն մասնագիտական մաքրման միջոցով: Օրվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ թելով մաքրեք ատամները, և ատամնափառը երբեք չի վերածվի ատամնաքարերի: Ամենօրյա ատամների թելով մաքրումը սովորություն կդառնա, եթե Դուք Ձեր ատամները մաքրեք, օրինակ, հեռուստացույց դիտելիս կամ երաժշտություն լսելիս:

Ձեռքերի խնամք

Քանի որ մեր ձեռքերը մեր մարմնի ամենաօգտագործվող մասն են, դրանք հարկավոր է հաճախակի լվանալ:

Լվացվելու համար օգտագործում ենք ջուր և օճառ: Օճառը լինում է պինդ և հեղուկ : Ցանկալի է օգտագործել հեղուկ օճառ, քանի որ այն գտնվում է փակ ամանում և ձեռքից ձեռք չի անցնում:

Լվացվելը պարտադիր է ուտելուց , սնունդ պատրաստելուց առաջ, պետքարանից հետո, դրսից տուն գալուց, կենդանիների հետ շփվելուց, հողի հետ խաղալուց հետո և այլն:

Լվացվելիս պետք է ուշադրություն դարձնել եղունգների տակին, մատների միջև տարածություններին:

Ձեռքերը պետք է լավ չորացնել անձնական սրբիչով, կամ թղթե անձեռոցիկով:

In the shop

Gril-Do you have a jeans trousers, white shirt and trainers?
Shop assistant-What are means trainers.
Girl-Trainers are sport shoes.
Shop assistant-Here is a black jeans.
Girl-No, I want blue jeans.
Shop assistant-Here is a nice blue jeans.Do you buy it?
Girl-Can I try it on?
Shop assistant-Of course. It suits you, its your size.
Girl-I don’t  like one shirt.
Shop assistant-Do you like that shirt?
Girl-I like that shirt it suits me. I want that trainers have you it for my size.
Shop assistant-We have it here is it.
Girl-What it price.
Shop assistant-20 dollars
Girl-I buy them. Thank you goodby.
Shop assistant-Goodby.

Մենք Դիլիջանում

Մենք5-րդ և 6.2 դասարաններովմայիսի 7-ին գնացինքճամփորդությանդեպիԴիլիջան:ՄենքկանգառանքՍևանալճի մոտ:Այնտեղմենքնախաճաշեցինք:images (2)
Այնուհետևմենքգնացինք <<Ջուխտակվանք >> ՋուխտակվանքիմասինմեզպատմեցԱրևիկՏատինցյանը: Այնտեղմենքշատլավ  անցկացրինք, նկարվեցինքխաղացինք  և լիքըհետաքրկիրբաներտեսանք Հետոմենքնստեցինքմեքենա և գնացինքտուն:Երբ  հասանքտունմենքշատշատհոգնածէինք, մենքմերիրերըդրեցինքտանը և գնացինքխաղալբասկետբոլ, վոլեյբոլ և ֆուտբոլ: Հաջորդօրըմենքարթնացանքլվացվեցինք,  շուտ  հագնվեցինք և գնացինքմարմնամարզություն անելու:Երբմարմնամար զությունարեցին,գնացինքտունորպիսզի  հաց  ուտենք և գնանք <<Լաստիվեր>>:Լաստիվերումմենքշատշատքայլեցինք հոգնեցինք, բայցշատլավուհետաքրքիրբաներտեսանք: Լաստիվերիմասինպատմեց մեզ  Աշոտը: Երրորդօրըմենքարթնացանքլվացվեցինք  շուտ  հագնվեցինք որպեսզիգնանք <<Մակարավանք>> :Մակարավանքիմասինպատմեցինքես,Մարինեն և Դավիթը:ԻնձշատդուրեկավՄակարավանքը:Մակարավանկիցհետոմենքմիազատտեղգտանքորհացուտեինք և խաղայինք: