Մայիսի 7-12 քերականությու

Գործնական քերականություն
Մայրենի լեզու, 7-8-րդ դասարան, էջ 151, 379, 380,

151.

«Ալոն» աշխարհում ամենատարածված բառերից է, դա գործածվում է հեռախոսային խոսակցությունների ժամանակ: Բայց բոլորը չէ, որ հասկանում են «ալոն» ինչ է նշանակում: Մինչև հեռախոսի գյուտն այդ բառը նավերի վրա է օգտագործվել՝ խոսափողով կանչերի ժամանակ, «ալո» նշանակում էր «լսում եմ»:

379.

380.